Pers Utemiljø

Torpedalsveien 219

1764 Halden

tlf: 901 88 585

mail: per.nordby@online.no

Slik legger du ferdigplen
1. Ferdigplen skal legges på et fast, men ikke hardpakket underlag. Lett raking før legging sørger for at røttene får god jordkontakt. Dersom det er dårlige vekstmasser kan det tilføres et topplag av sandblandet matjord.
 
2. Underlaget bør være mest mulig rett og i plan. Groper og søkk må jevnes ut. Dette er viktig for å sikre god kontakt med underlaget, unngå dammer hvor det kan bli stående vann og gjøre det enkelt å klippe plenen. Bruk gjerne valse eller trommel.
 
3. Løsne jordlaget i toppen lett med rive.
 
4. Spre ut ca 3 kg Ferdigplen Gjødsel og ca 5-10 kg kalk pr. 100 m2. Sørg for jevn fordeling.
 
5. Mål opp arealet og bestill plenen. Avtal levering slik at den kan legges ut umiddelbart etter mottak.
Eldre, nedslitt plen kan erstattes ved å sprøyte ned gammelt gress og ugress og så tilføre 4-5 cm matjord på toppen, planere ut og siden rulle ut ferdigplen.
 
 Et godt grunnarbeid gir et godt resultat!
 
Slik legger du ferdigplen
Plen er ferskvare og bør legges ut snarest etter at den er mottatt.
 
1. Rull ut plenen og pass på å dra skjøtene godt sammen. Rullene med plen legges forbandt. Det anbefales å starte utrulling fra arealets lengste rette kant.
 
2. Tilskjær endestykker og kanter med en spiss spade eller kniv.
Unngå å tråkke på nyutlagt plen. Legg gjerne ut en planke til å gå på ved legging av hjørner, kanter osv.
 
3. Vann umiddelbart etter legging. Plenen trenger ca 20 mm. vann annenhver dag den første uken, siden kan intervallene forlenges gradvis ettersom røttene fester seg. Ta hensyn til nedbør ved vanning. Med en vanlig hageslange tilsvarer 20 mm. ca. 3 timers vanning på samme sted. Vann gjerne om kvelden for å minske fordampingen.
Etter ca 3-4 uker, bruk ca. 3 kg Ferdigplen Gjødsel pr. 100 m2 – gjerne før regnvær eller vanning for å unngå sviskader